■ News

2021.07  あこや町ビルが着工しました。

2021.06  西都梱包運輸㈱山形営業所(天童市)が竣工しました。

2021.04  学校法人栴檀学園認定こども園南光幼稚園が着工しました。

2020.12  西都梱包運輸㈱山形営業所(天童市)が着工しました。